HÀNG HÓA

Tài sản chịu ảnh hưởng của các yếu tố cung cầu, bao gồm hàng hóa mềm như đậu nành, ngô và lúa mì.

GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG CHÊNH LỆCH CFD HÀNG HÓA VỚI ALB

Một nhóm tài sản phổ biến trong giới các nhà giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD.

Hợp đồng chênh lệch CFD hàng hóa chịu ảnh hưởng cực kỳ lớn của lực lượng cung cầu, cũng như các yếu tố địa lý-chính trị. Ngoài những mặt hàng thường được giao dịch như Dầu Thô và Kim loại Quý, ALB còn cung cấp một loạt các loại hợp đồng chênh lệch CFD hàng hóa khác, bao gồm hàng hóa mềm như Ngô, Đậu nành, và Lúa mì.

THỬ MỘT TRẢI NGHIỆM KHÔNG RỦI RO

Mở một tài khoản demo để tích lũy kinh nghiệm thị trường và trải nghiệm các chiến lược mới mà không phải chịu bất kì rủi ro tài chính nào.


GIAO DỊCH
HÀNG HÓA NGHĨA LÀ SAO?

Giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) hàng hóa là một biện pháp giao dịch thị trường tài chính ngày càng phổ biến.

Con người đã giao dịch hàng hóa từ hàng thế kỷ trước. Hợp đồng chênh lệch CFD hàng hóa giúp tiếp cận hiệu suất của các hợp đồng hàng hóa kỳ hạn tương lai trong tháng giao dịch trên các sàn được quản lý. Ngành hàng được giao dịch phổ biến nhất là kim loại (bao gồm vàng, bạc, và đồng) và hàng hóa mềm (như ca cao, cà phê, đường, và lúa mì).

Hợp đồng hết hạn trước ngày đáo hạn hợp đồng căn bản trong tương lai giúp loại bỏ khả năng phải giao hàng thực.

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Thử trải nghiệm mức chênh lệch, yêu cầu về vốn ký quỹ, và thời gian giao dịch đối với một số hàng hóa chúng tôi cung cấp:

THỊ TRƯỜNG ĐÒN BẨY GIỜ GIAO DỊCH GIÁ TRỊ TICK** HOA HỒNG
RETAIL (ESMA)   PRO  
ĐỒNG 1:10 1:50 thứ hai 00:00 – thứ sáu 22:59 CET USD 12.50 EUR 10
NGÔ 1:10 1:50 thứ hai 02:00 – thứ sáu 14:45, 15:30-20:15 CET USD 12.50 EUR 10
LÚA MÌ 1:10 1:50 thứ hai 02:00 – thứ sáu 14:45, 15:30-20:15 CET USD 12.50 EUR 10
ĐẬU TƯƠNG 1:10 1:50 thứ hai 02:00 – thứ sáu 14:45, 15:30-20:15 CET USD 12.50 EUR 10
BÔNG 1:10 1:50 thứ hai 03:00 – thứ sáu 20:20 CET USD 5.00 EUR 10
ĐƯỜNG 1:10 1:50 thứ hai 09:30 – thứ sáu 19:00 CET USD 11.20 EUR 10
CÀ PHÊ 1:10 1:50 thứ hai 10:15 – thứ sáu 19:30 CET USD 18.75 EUR 10
CA CAO 1:10 1:50 thứ hai 10:45 – thứ sáu 19:30 CET USD 10.00 EUR 10

** Biểu thị giá trị Pip được dựa vào một hợp đồng chuẩn được giao dịch. Giá trị Pip có thể thay đổi theo quy mô giao dịch.     Giá trên 1 hợp đồng chuẩn được giao dịch trên mỗi vòng giao dịch mua bán.

Bắt đầu giao dịch ngay!

Bắt đầu giao dịch ngay!

Hợp đồng chênh lệch (CFD) của chúng tôi là sản phẩm đòn bẩy có thể có mức rủi ro về vốn cao. Đầu tư vào các hợp đồng này có thể gây ra thua lỗ vượt mức tiền ký gửi ban đầu. Nhà đầu tư không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với tài sản cơ sở. Các sản phẩm này có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro liên quan và tìm lời khuyên từ cố vấn độc lập nếu cần thiết.

THEO DÕI ALB

BORUSSIA DORTMUND REGIONAL PARTNER IN ITALY

 
ALB LIMITED
48, SIR AUGUSTUS BARTOLO STREET
CASA ROMA, TA’ XBIEX XBX 1099, MALTA