CUSTOMER COMPLAINTS POLICY

Bắt đầu giao dịch ngay!

Bắt đầu giao dịch ngay!

If you have a complaint about our product/s or service, in the first instance please speak to one of our representatives by calling on +356 2371 6000 or sending an e-mail to alb.compliance@alb.com

You may also write to:

ALB Limited,
48, Casa Roma,
Sir Augustus Bartolo Street,
Ta’ Xbiex XBX 1099, Malta

 
ALB Limited defines a complaint as any expression of dissatisfaction, even verbal, with any of its product/s or service, that is made to it. Complaints are handled without any charge to the customer.

Please include your account number, transaction/service being complained of, your name and Identity Card or Passport number and your contact details when you submit a complaint to ALB Limited.

ALB Limited endeavours to reply to complaints at its earliest and in line with relevant legislation. This means that it shall reply to your written complaint within 15 days from receipt.

If for any reason you remain unsatisfied with our response to your complaint you may write to the:

Office of the Arbiter for Financial Services,
First Floor,
Pjazza San Kalcidonju,
Floriana FRN 1530, Malta

www.financialarbiter.org.mt

Freephone local calls: 8007 2366
Telephone: + 356 2124 9245

Xem lại / tải xuống tất cả:
DOCUMENTATION

THỬ MỘT TRẢI NGHIỆM KHÔNG RỦI RO

Mở một tài khoản demo để tích lũy kinh nghiệm thị trường và trải nghiệm các chiến lược mới mà không phải chịu bất kì rủi ro tài chính nào.


  Hợp đồng chênh lệch (CFD) của chúng tôi là sản phẩm đòn bẩy có thể có mức rủi ro về vốn cao. Đầu tư vào các hợp đồng này có thể gây ra thua lỗ vượt mức tiền ký gửi ban đầu. Nhà đầu tư không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với tài sản cơ sở. Các sản phẩm này có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro liên quan và tìm lời khuyên từ cố vấn độc lập nếu cần thiết.

  THEO DÕI ALB

  BORUSSIA DORTMUND REGIONAL PARTNER IN ITALY

   
  ALB LIMITED
  48, SIR AUGUSTUS BARTOLO STREET
  CASA ROMA, TA’ XBIEX XBX 1099, MALTA