DEPOSITS & WITHDRAWALS

Our focus is customer service and satisfaction, that’s why we provide simple, hassle-free withdrawal and deposit options.

HOW TO DEPOSIT FUNDS

Depositing funds into your trading account is quick and easy. Simply follow 3 easy steps to fund your account:

1.

Log in to the
Client Portal

You can easily log in to the portal from the main menu.

LOG IN

2.

Go to
‘Deposits’

Browse to ‘Deposits’ section from the menu and click to enter.

3.

Select
Account & Method

Select the trading account you wish to make a deposit to, and choose from a number of available payment methods.

Bắt đầu giao dịch ngay!

Bắt đầu giao dịch ngay!

PAYMENT METHODS

There are several ways to deposit funds into your trading account.

Please ensure that any payment you make to fund your account is from a card or account in your name.

BANK TRANSFER

We accept the following currencies:
EUR, USD, GBP, CHF.
Fees: Free of charge

BANK ACCOUNT DETAILS ▸
Please note that your bank may charge you a transfer fee. Any bank transfers made to ALB must be made from a bank account registered in the client's full name, otherwise your funds will be returned to source.

CREDIT CARDS

We accept the following currencies:
EUR, USD.
Fees:

EUR: Free of charge
USD: Free of charge

BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH ALB Forex Trading là một thành viên của Chương trình Bồi thường Nhà đầu tư (ICS).

Chương trình Bồi thường Nhà đầu tư là quỹ cứu hộ dành cho khách hàng của các công ty đầu tư bị thua lỗ với điều kiện các công ty này có giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta. Chương trình chỉ tiến hành bồi thường khi một công ty đầu tư có giấy phép không thể, hoặc có khả năng không thể chi trả tiền bồi thường. Nói chung, đây là khi công ty có giấy phép này ngừng giao dịch hoặc bị vỡ nợ.

Chương trình này dựa trên Chỉ thị 97/9 về các chương trình bồi thường nhà đầu tư của Liên minh Châu Âu. Xem thêm thông tin về Chương trình Bồi thường Nhà đầu tư tại www.compensationschemes.org.mt

* Điều kiện áp dụng.

TÁCH BIỆT QUỸ ĐẦU TƯ

Tất cả các khoản tiền của khách hàng được gửi bằng ALB đều được tách biệt hoàn toàn với tiền riêng của công ty và được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt.

Các báo cáo tài chính giữa niên độ và hằng năm của chúng tôi do  Price Waterhouse Coopers – một tập đoàn kiểm toán tài chính đa quốc gia hàng đầu - kiểm toán để đảm bảo thực hiện các hoạt động kinh doanh theo tiêu chuẩn một cách tốt nhất có thể.

Điều này đảm bảo việc không sử dụng vốn đầu tư thuộc về khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác.

WITHDRAWALS

To withdraw funds from your account, simply select the trading account you wish to withdraw from, and enter your desired amount.

If your nominated bank is in a different currency to your trading account, conversion is done when the payment is received by your bank. Please review the table below for withdrawal request processing times:

WITHDRAWAL TYPE PROCESSING TIMES
GBP Withdrawals
UK
Same day processing if requested before 12PM GMT.
Requests made after 12PM will be processed the next working day.
EUR Withdrawals
(Within the European Union)
Same day processing if requested before 12PM GMT.
Requests made after 12PM will be processed the next working day.
USD
Withdrawals
Same day processing if requested before 12PM GMT.
Requests made after 12PM will be processed the next working day.
All Other
Withdrawals
Same day processing if requested before 12PM GMT.
Requests made after 12PM will be processed the next working day.

THỬ MỘT TRẢI NGHIỆM KHÔNG RỦI RO

Mở một tài khoản demo để tích lũy kinh nghiệm thị trường và trải nghiệm các chiến lược mới mà không phải chịu bất kì rủi ro tài chính nào.


  Hợp đồng chênh lệch (CFD) của chúng tôi là sản phẩm đòn bẩy có thể có mức rủi ro về vốn cao. Đầu tư vào các hợp đồng này có thể gây ra thua lỗ vượt mức tiền ký gửi ban đầu. Nhà đầu tư không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với tài sản cơ sở. Các sản phẩm này có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro liên quan và tìm lời khuyên từ cố vấn độc lập nếu cần thiết.

  THEO DÕI ALB

  BORUSSIA DORTMUND REGIONAL PARTNER IN ITALY

   
  ALB LIMITED
  48, SIR AUGUSTUS BARTOLO STREET
  CASA ROMA, TA’ XBIEX XBX 1099, MALTA