สินค้าโภคภัณฑ์

สินทรัพย์ที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอุปสงค์และอุปทาน ได้แก่ สินค้าโภคภัณฑ์ภาคการเกษตร เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด และข้าวสาลี

ซื้อขาย CFD สินค้าโภคภัณฑ์กับ ALB

ประเภทสินทรัพย์ที่นิยมของนักลงทุน CFD

CFD สินค้าโภคภัณฑ์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแรงอุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากสินค้าโภคภัณฑ์ที่มักนิยมซื้อขายกันอย่างเช่น น้ำมันดิบและโลหะมีค่าแล้ว ALB ยังนำเสนอตราสาร CFD สินค้าโภคภัณฑ์อีกด้วย ซึ่งรวมไปถึง สินค้าโภคภัณฑ์ภาคการเกษตร เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าวสาลี

ลองสัมผัสประสบการณ์ที่ปลอดความเสี่ยง

เปิดบัญชีทดลองเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตลาด และฝึกกลยุทธ์ใหม่ๆ โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงินใดๆ ทั้งสิ้น


  การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
  คืออะไร?

  การซื้อขาย CFD สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นตัวเลือกการซื้อขายที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาดการเงิน

  โดยผู้ซื้อขายสามารถถูกติดตามการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ย้อนกลับไปหลายร้อยปี CFD สินค้าโภคภัณฑ์ให้การสัมผัสถึงผลการดำเนินงานของ Future สินค้าโภคภัณฑ์ในเดือนหน้าที่ซื้อขายในตลาดที่มีการควบคุม ภาคสินค้าโภคภัณฑ์ที่นิยมซื้อขายมากที่สุด (รวมถึงทอง เงิน และทองแดง) และสินค้าโภคภัณฑ์ภาคการเกษตร (เช่น โกโก้ กาแฟ น้ำตาล และข้าวสาลี)

  สัญญาครบอายุก่อนวันครบอายุสัญญาของ Future อ้างอิง ซึ่งจะขจัดความเป็นไปได้ในการส่งมอบทางกายภาพ

  เงื่อนไขการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

  เรียนรู้สเปรด ข้อกำหนดมาร์จิ้น และเวลาเปิดทำการซื้อขายสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทที่เรานำเสนอ:

  ตลาดการงัดเวลาเปิดทำการซื้อขายค่า TICK**ค่านายหน้า
  RETAIL (ESMA)  PRO  
  ทองแดง1:101:50วันจันทร์ 00:00 – วันศุกร์ 22:59 CETUSD 12.50EUR 10
  ข้าวโพด1:101:50วันจันทร์ 02:00 – วันศุกร์ 14:45, 15:30-20:15 CETUSD 12.50EUR 10
  ข้าวสาลี1:101:50วันจันทร์ 02:00 – วันศุกร์ 14:45, 15:30-20:15 CETUSD 12.50EUR 10
  ถั่วเหลือง1:101:50วันจันทร์ 02:00 – วันศุกร์ 14:45, 15:30-20:15 CETUSD 12.50EUR 10
  ผ้าฝ้าย1:101:50วันจันทร์ 03:00 – วันศุกร์ 20:20 CETUSD 5.00EUR 10
  น้ำตาล1:101:50วันจันทร์ 09:30 – วันศุกร์ 19:00 CETUSD 11.20EUR 10
  กาแฟ1:101:50วันจันทร์ 10:15 – วันศุกร์ 19:30 CETUSD 18.75EUR 10
  โกโก้1:101:50วันจันทร์ 10:45 – วันศุกร์ 19:30 CETUSD 10.00EUR 10

  ** ค่า Pip ที่ระบุไว้จะอิงตามสัญญามาตรฐานที่ซื้อขาย ค่า Pip อาจแตกต่างกันตามขนาดการซื้อขาย     ต้นทุนต่อ 1 สัญญามาตรฐานที่ซื้อขายต่อรอบ

  เริ่มการซื้อขายเลย!

  เริ่มการซื้อขายเลย!

  CFD ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เลเวอเรจที่อาจมีระดับความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ และการลงทุนใน CFD อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่มีจำนวนมากกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณได้ นักลงทุนไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิ์ใดๆ ต่อสินทรัพย์อ้างอิง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระหากจำเป็น

  ติดตาม ALB

  BORUSSIA DORTMUND REGIONAL PARTNER IN ITALY

   
  ALB LIMITED
  48, SIR AUGUSTUS BARTOLO STREET
  CASA ROMA, TA’ XBIEX XBX 1099, MALTA