MARKNADSINFORMATION

Läs mer om handelsvillkor, finansiering och provisioner, marginalkrav, insättning och uttag samt handelsvillkor för instrument.

Börja handla nu!

Börja handla nu!

VILLKOR

 
Tickvärde är kontantvärdet av en minsta prisrörelse på marknaden i fråga. Ändringar i vinst och förlust samt marginal beräknas baserat på tickvärdet.

Affärsstorleken varierar beroende på marknadsförhållanden, kontosaldo och efter marknad. De vägledande minsta och maximala affärsstorlekarna per tillgång ingår i dokumentet samt storleken på en standardlot för varje produkt. Handel med mikro-lots tillåts på standardkontot.

Spreadarna på ALB:s handelsplattformar är bland de mest konkurrenskraftiga på marknaden. ALB anstränger sig för att uppnå de lägsta spreadarna och de målspreadar som anges i informationsbladen. Spreadar kan variera och öka beroende på den underliggande marknadslikviditeten.
 
 
 

FINANSIERING OCH PROVISION

 

Handelskostnader

Om en kund håller en position öppen över natten (dvs. efter stängning klockan 23.00 CET), inklusive på helger och helgdagar, debiteras eller krediteras handelskontot för att täcka kostnaden (avgift).
 

CFD:er

Vid CFD-handel med långa positioner (köp) betalar kunder normalt kostnaden och därför debiteras handelskontot. Vid CFD-handel med korta positioner (sälj) tjänar kunder normalt kostnaden och därför krediteras handelskontot.
 

Valutahandel med CFD:er

Om kunden går långt och marknadspriset på valutan stiger, krediteras kontot normalt kostnaden. Om kunden går kort och marknadspriset på valutan sjunker, debiteras kontot normalt kostnaden.
 

Kostnadsberäkning – valutahandel med CFD:er

Swapräntor beräknas med hjälp en dags ränteskillnader för de två valutor som utgör ett valutapar.

Kostnad för lång position = kvantitet x swapränta x (-1)
Exempel:
Lång 500 000 EUR/USD på EUR-baserat konto
Kostnad = 500 000 x (-0,000015) x (-1) = 7,50 USD
För att omvandla till kontovaluta: EUR/USD = 1,0690
Kostnad = 7,5/1,0690 = 7,02 EUR

Kostnad för kort position = kvantitet x swapränta
Exempel:
Kort 100 000 GBP/USD på USD-baserat konto
Kostnad = 100 000 x (0,000029) = 2,9 USD

ALB Limited applicerar en tredubbel swap på onsdag kl. 23.00 CET för helg-rollover med några undantag från denna regel:

 • Tredubbla avgifter för swaprollover appliceras på torsdag kl. 23.00 CET för USD/CAD, USD/TRY och USD/RUB

 

Provision – Så här fungerar det

För CFD:er debiteras kunden en provision baserad på storleken på affären per rundtur.

Provision = antal kontrakt x provision
Exempel:
Lång 10 kontrakt på UKOIL
Provision = 10 $ per rundtur per kontrakt
Provision = 10 x 10 = 100 $

 
 

MARGINALKRAV

 
Att handla CFD:er på marginalen ger handlarna möjlighet att bara sätta in en liten andel av värdet på affären. Genom att använda hävstång förstärks handelsvinster eller -förluster jämfört med den potentiella avkastningen om de hade varit tvungna att investera hela det nominella värdet.

Marginal tillhandahålls av handlaren innan affären verkställs och vi rekommenderar att kunderna sätter in ytterligare marginal för att täcka eventuella förluster.

Marginal begränsar risken för både kunden och mäklaren. Den garanterar att marknadsaktörerna kan uppfylla sina skyldigheter gällande affären.
 

ALB minsta marginalkrav

Med ALB Limited kan marginalkraven variera beroende på produkttyp.

ALB erbjuder hävstång† på 1:50 på de flesta CFD-produkter, vilket innebär att marginalkravet är 2 %.
 

Margin Calls

Alla CFD-affärer övervakas i realtid. Handlare får ett ”Margin Call” (meddelande om säkerhetskrav) om saldot på handelskontot motsvarar eller faller under 50 % av den marginal som används på de öppna affärerna. ALB likviderar en del av eller alla öppna positioner på kundens konto om saldot motsvarar eller faller under 20 % av den använda marginalen.

Följande är ett exempel på verkliga affärer vid ett Margin call.

Marginalkravet beror på instrumentets hävstångseffekt – 1:50 eller 1:100 och positionens USD-värde.

 
Till exempel kommer USD-värdet på en position på 100 000 AUD/USD (”standard-lot” eller 1,0 lot) köpt till priset av 1,1000 att vara:

 • 100 000 X 1,1000 = 110 000 USD. Med ett marginalkrav på 2,0 % (hävstångseffekt på 1:50) är kostnaden för affären 2 200 USD för att öppna positionen.
 • Om AUD stärks från 1,10 till 1,11 mot USD blir den teoretiska vinsten: 100 000 X 1,1100 = 111 000 USD minus 100 000 USD X 1,1000 = 110 000 lika med 1 000 USD.
 • Om AUD försvagas från 1,10 till 1,09 mot USD blir den teoretiska förlusten: 100 000 X 1,1100 = 110 000 USD minus 100 000 USD X 1,0900 = 109 000 lika med 1 000 USD.

 
För att behålla positionen öppen måste handlaren se till att det finns tillräckligt med pengar för att täcka marknadsförluster.

 
I exemplet ovan resulterar varje förändring av AUD/USD-priset med 1 punkt i en ändring på 10 USD i kundsaldot. Om kunden har en förlorande position och saldot på handlarens konto når 50 % av marginalen som används, får kunden ett margin call (meddelande om säkerhetskrav). Här nås margin call när saldot är 1 100 USD (50 % x 2 200 = 1 100 USD). Positionen stängs när kontot når 20 % av den använda marginalen, 440 USD (20 % x 2 200 = 440 USD) i det här exemplet.

 
Med samma exempel och ett marginalkrav på 1,0 % (hävstång på 1:100) blir kostnaden för affären 1 100 USD (100 000 x 1,1000 = 110 000 USD x 1 % = 1 100 USD)

 
Margin call är på 550 USD (50 % x 1 100 = 550 USD)

 
Affären stängs på 220 USD (20 % x 1 100 = 220 USD)

Handel på marginalen innebär betydande risk. CFD-handel är mycket spekulativ och kan medföra betydande risk för förlust. Att använda ”hävstång” kan fungera till din fördel såväl som nackdel på grund av fluktuerade marknadsförhållanden. Se till att du har läst och förstått reglerna och villkoren innan du börjar handla med hävstång.

† Hävstång på 1:100 kan erbjudas professionella kunder på begäran
 
 
 

INSÄTTNINGAR OCH UTTAG

 
Vårt fokus ligger på att ge kunderna service och tillfredsställelse, och erbjuder därför enkla, krångelfria uttags- och insättningsalternativ.

Alla kundpengar som sätts in med ALB är helt åtskilda från företagets egna pengar och förvaras på separata bankkonton. Detta säkerställer att pengar som tillhör kunder inte kan användas för något annat ändamål. Våra delårsrapporter och årsredovisningar granskas av Price Waterhouse Coopers, en ledande global finansiell revisor, som säkerställer att vår verksamhet bedrivs till högsta möjliga standard.
 

Ersättning

ALB Limited är medlem i Investors Compensation Scheme (ICS).

Investor Compensation Scheme är licensierade av Malta Financial Services Authority och fungerar som en räddningsfond för kunder till värdepappersföretag som gått i konkurs. Systemet kan endast betala ersättning om ett licensierat värdepappersföretag inte kan eller kommer att kunna betala sina fordringar. I allmänhet är detta när det licensierade företaget slutar handla eller blir insolvent. Systemet bygger på EU-direktiv 97/9 om system för ersättning till investerare.

Mer information om Investor Compensation Scheme finns på www.compensationschemes.org.mt
 
 
 

HANDELSVILLKOR

 
Se handelsvillkoren för produktspecifikationer ▸

Granska allt:
DOKUMENTATION

TESTA EN RISKFRI UPPLEVELSE

Öppna ett demokonto för att få marknadserfarenhet och prova nya strategier utan att ta någon finansiell risk.


  Våra CFD:er är hävstångsprodukter som kan innebära en hög risk för ditt kapital och att investera i dem kan resultera i förluster som överstiger din ursprungliga insättning. Investerare äger inte och har inte några rättigheter till de underliggande tillgångarna. Det kan hända att dessa produkter inte är lämpliga för alla investerare. Se till att du fullt ut förstår riskerna och söker oberoende råd om det behövs.

  FÖLJ ALB

  BORUSSIA DORTMUND REGIONAL PARTNER IN ITALY

   
  ALB LIMITED
  48, SIR AUGUSTUS BARTOLO STREET
  CASA ROMA, TA’ XBIEX XBX 1099, MALTA