HANDELSREGLER OCH VILLKOR

Ta reda på mer om orderverkställande på MetaTrader 4 och MetaTrader 5 och jämför ALB-plattformarna.

Börja handla nu!

Börja handla nu!

ORDERVERKSTÄLLANDE PÅ METATRADER 4

 

ORDERTYPER

Från ALB:s plattform MetaTrader 4 kan kunder lägga två typer av order för att öppna och hantera sina affärer. På ALB:s handelsplattform kan kunderna verkställa marknadsutförande och väntande order:
 

MARKNADSUTFÖRANDE

Det här är en order att antingen köpa eller sälja till ”säljkurs” eller ”köpkurs” till den bästa tillgängliga marknadskursen. Orderverkställandet resulterar i öppnandet (eller stängningen) av en affär. Systemet aggregerar automatiskt volymen och de bästa priserna från våra tredje parts likviditetsleverantörer och ger det bästa tillgängliga handelspriset. Stop- och Limit-order kan kopplas till en order för marknadsutförande.
 

VÄNTANDE ORDER

För att begränsa risken och hantera sina investeringsstrategier kan kunderna använda flera väntande order på MT4-plattformen. De vanligaste är Stop Loss- och Limit-order. Alla väntande order blir kvar i systemet tills de är verkställda eller annullerade, såvida inte ”GTC – Good till Cancel” inträffar. Olika typer av väntande order förklaras nedan:

Buy och Sell Limit: Det här är order att köpa eller sälja ett finansiellt instrument till en förutbestämd kurs. En buy limit-order kräver att den förutbestämda kursen är lägre än den aktuella marknadskursen medan en sell limit-order kräver att den förutbestämda kursen är högre. Så snart marknaden når limitpriset behandlas limitordern och verkställs som en marknadsorder till den förutbestämda kursen.

Buy och Sell Stop-order: Det här är order att köpa eller sälja ett finansiellt instrument till en förutbestämd kurs. En buy stop-order kräver att den förutbestämda kursen är högre än den aktuella marknadskursen medan en sell stop-order kräver att den förutbestämda kursen är lägre. Så snart marknaden når stoppriset behandlas stoppordern och verkställs som en marknadsorder till den förutbestämda kursen. Till skillnad från limitorder tillåter stopporder försäljning under nuvarande marknadspris eller köp över marknadspris om stoppriset nås eller bryts.

Stop Loss: Detta är stopporder som läggs för att begränsa förlusten. Med dessa order kan handlare stänga en position när marknaden rör sig mot affären vid en förutbestämd kurs. Dessa order måste kopplas till en öppen eller väntande order och positionen stängs automatiskt när marknadspriset når denna nivå.

Take Profit-order: Order för att boka vinsten på en öppen affär. Med dessa order kan handlare stänga en position när marknaden rör sig till deras fördel vid en förutbestämd kurs. Dessa order måste kopplas till en öppen eller väntande order och positionen stängs automatiskt när marknadspriset når denna nivå.

Good till Cancel (‘GTC’): Detta är den standard som används vid väntande order för att bestämma när ordern förfaller. Med det här alternativet tas väntande order bara bort när handlaren väljer att annullera dem manuellt. En handlare kan välja att ändra förfallodatum till ett visst datum.

Ändra väntande order: Kunder kan ändra eller till och med annullera en väntande order efter eget gottfinnande.
 

KÖPKURSER VISADE PÅ DIAGRAM

Diagrammen på plattformen är konfigurerade för att endast visa köpkurser. Handlare bör alltid tänka på att säljkursen används när man öppnar långa positioner och stänger korta positioner. Kunder har möjlighet att aktivera funktionen ”Visa säljlinje” från egenskapsmenyn. Med den här parametern visas en extra horisontell linje, som visar säljkursen på diagrammet för att få mer tydlighet.
 

SLÄPANDE STOPP

Stop Loss-order hjälper handlarna att begränsa förlusten på sina öppna affärer. När en position blir lönsam har handlare möjlighet att flytta stop loss-ordern för att gå jämt upp eller till och med följa den då positionen går längre och längre in i positivt territorium. Detta kan automatiseras genom att aktivera funktionen Släpande stopp. Till skillnad från Stop Loss-order hanteras Släpande stopp på kundplattformen, inte i servern, och fungerar inte om plattformen är stängd.
 

EXPERT ADVISORS (EA)

ALB erbjuder dig möjlighet att handla efter din egen stil och använda dina strategier på alla instrument vi erbjuder. MetaTrader 4 stöder Expert Advisors och automatiserade handelssystem enligt rådande marknadsförhållanden och likviditet.

Precis som med släpande stopp hanteras EA på kundplattformen och inte på servern, och fungerar därför inte om plattformen är avstängd.
 

INGEN NETTNING PÅ MT4

Om du har flera positioner öppna på samma instrument på MT4, slås de inte samman till en position i slutet av dagen.
 

SÄKRING

MT4 tillåter säkringssystem, vilket gör det möjligt att ha flera positioner på samma finansiella instrument, både i samma och i motsatt riktning.
 

SWAP/ROLLOVER

Om en kund håller en position öppen över natten (dvs. efter stängning klockan 23.00 CET), inklusive på helger och helgdagar, debiteras eller krediteras handelskontot för att täcka kostnaden (swap). ALB:s rollover-avgifter är baserade på relevant 1-månads LIBOR för alla CFD-produkter.
 
 
 
 

ORDERVERKSTÄLLANDE PÅ METATRADER 5

 

ORDERTYPER

Från ALB:s MetaTrader 5-plattform kan kunder lägga två typer av order för att öppna och hantera sina affärer. På ALB:s handelsplattform kan kunderna verkställa marknadsutförande och väntande order. Dessutom erbjuder MT5 ytterligare typer av väntande order som Buy Stop Limit och Sell Stop Limit:
 

MARKNADSUTFÖRANDE

Det här är en order att antingen köpa eller sälja till ”säljkurs” eller ”köpkurs” till den bästa tillgängliga marknadskursen. Orderverkställandet resulterar i öppnandet (eller stängningen) av en affär. Systemet aggregerar automatiskt volymen och de bästa priserna från våra tredje parts likviditetsleverantörer och ger det bästa tillgängliga handelspriset. Stop- och Limit-order kan kopplas till en order för marknadsutförande.
 

VÄNTANDE ORDER

För att begränsa risken och hantera sina investeringsstrategier kan kunderna använda flera väntande order på MT5-plattformen. De vanligaste är Stop Loss- och Limit-order. Alla väntande order blir kvar i systemet tills de är verkställda eller annullerade, såvida inte ”GTC – Good till Cancel” inträffar. Olika typer av väntande order förklaras nedan:

Buy och Sell Limit: Det här är order att köpa eller sälja ett finansiellt instrument till en förutbestämd kurs. En buy limit-order kräver att den förutbestämda kursen är lägre än den aktuella marknadskursen medan en sell limit-order kräver att den förutbestämda kursen är högre. Så snart marknaden når limitpriset behandlas limitordern och verkställs som en marknadsorder till den förutbestämda kursen.

Buy och Sell Stop-order: Det här är order att köpa eller sälja ett finansiellt instrument till en förutbestämd kurs. En buy stop-order kräver att den förutbestämda kursen är högre än den aktuella marknadskursen medan en sell stop-order kräver att den förutbestämda kursen är lägre. Så snart marknaden når stoppriset behandlas stoppordern och verkställs som en marknadsorder till den fördefinierade kursen. Till skillnad från limitorder tillåter stopporder försäljning under nuvarande marknadspris eller köp över marknadspris om stoppriset nås eller bryts.

Stop Loss: TDetta är stopporder som läggs för att begränsa förlusten. Med dessa order kan handlare stänga en position när marknaden rör sig mot affären vid en förutbestämd kurs. Dessa order måste kopplas till en öppen eller väntande order och positionen stängs automatiskt när marknadspriset når denna nivå.

Take Profit-order: Order för att boka vinsten på en öppen affär. Med dessa order kan handlare stänga en position när marknaden rör sig till deras fördel vid en förutbestämd kurs. Dessa order måste kopplas till en öppen eller väntande order och positionen stängs automatiskt när marknadspriset når denna nivå.

Buy Stop Limit: Denna typ av väntande order är en ny funktion på MT5. Denna ordertyp kombinerar stop- och limit-order, och är en stopporder för att lägga en Buy Limit-order. När marknaden når säljkursen för orderns förutbestämda stoppnivå (prisfältet), läggs en Buy Limit-order på den nivå som anges i fältet Stop Limit-pris. Stoppnivån måste vara över den aktuella köpkursen, medan Stop Limit-priset är under stoppnivån.

Sell Stop Limit: Lie the Guy Stop Limit är en ny funktion som introducerades på MT5 och är inte tillgänglig på MT4-plattformen. Det här är en stopporder för att lägga en Sell Limit-order. När marknaden når köpkursen för orderns förutbestämda stoppnivå (prisfältet), läggs en Sell Limit-order på den nivå som anges i fältet Stop Limit-pris. Stoppnivån måste vara under den aktuella säljkursen, medan Stop Limit-priset är över stoppnivån.

Good till Cancel (‘GTC’): Detta är den standard som används vid väntande order för att bestämma när ordern förfaller. Med det här alternativet tas väntande order bara bort när handlaren väljer att annullera dem manuellt. En handlare kan välja att ändra förfallodatum till ett visst datum.

Ändra väntande order: Kunder kan ändra eller till och med annullera en väntande order efter eget gottfinnande.
 

KÖPKURSER VISADE PÅ DIAGRAM

Diagrammen på plattformen är konfigurerade för att endast visa köpkurser. Handlare bör alltid tänka på att säljkursen används när man öppnar långa positioner och stänger korta positioner. Kunder har möjlighet att aktivera funktionen ”Visa säljlinje” från egenskapsmenyn. Med den här parametern visas en extra horisontell linje, som visar säljkursen på diagrammet för att få mer tydlighet.
 

SLÄPANDE STOPP

Stop Loss-order hjälper handlarna att begränsa förlusten på sina öppna affärer. När en position blir lönsam har handlare möjlighet att flytta stop loss-ordern för att gå jämt upp eller till och med följa den då positionen går längre och längre in i positivt territorium. Detta kan automatiseras genom att aktivera funktionen Släpande stopp. Till skillnad från Stop Loss-order hanteras Släpande stopp på kundplattformen, inte i servern, och fungerar inte om plattformen är stängd.
 

EXPERT ADVISORS (EA)

ALB erbjuder dig möjlighet att handla efter din egen stil och använda dina strategier på alla instrument vi erbjuder. MetaTrader 5 stöder Expert Advisors och automatiserade handelssystem enligt rådande marknadsförhållanden och likviditet.

Precis som med släpande stopp hanteras EA på kundplattformen och inte på servern, och fungerar därför inte om plattformen är avstängd.
 

HANDLA MED NETTNING

MT5 erbjuder nettning. Det innebär att alla affärer i samma finansiella instrument aggregeras och visas som en position. Till exempel, om en handlare köper 1 lot EUR/USD, sedan säljer 2 lots EUR/USD och köper 3 lots EUR/USD igen, kommer positionen automatiskt att visas som en KÖP-affär för 2 lots EUR/USD.
 

SÄKRING

MT5 tillåter säkringssystem, vilket gör det möjligt att ha flera positioner på samma finansiella instrument, både i samma och i motsatt riktning.
 

SWAP / ROLLOVER

Om en kund håller en position öppen över natten (dvs. efter stängning klockan 23.00 CET), inklusive på helger och helgdagar, debiteras eller krediteras handelskontot för att täcka kostnaden (swap). ALB:s rollover-avgifter är baserade på relevant 1-månads LIBOR för alla CFD-produkter.
 
 
 
 

JÄMFÖRELSE AV ALB-PLATTFORMAR

FUNKTION METATRADER 4 METATRADER 5
Lägen för verkställande Marknadsutförande Marknadsutförande
Typer av väntande order 4 6
Typer av väntande order
Nettning
CFD-kontrakt med enskild aktie
Ekonomisk kalender

Granska allt:
DOKUMENTATION

TESTA EN RISKFRI UPPLEVELSE

Öppna ett demokonto för att få marknadserfarenhet och prova nya strategier utan att ta någon finansiell risk.


  Våra CFD:er är hävstångsprodukter som kan innebära en hög risk för ditt kapital och att investera i dem kan resultera i förluster som överstiger din ursprungliga insättning. Investerare äger inte och har inte några rättigheter till de underliggande tillgångarna. Det kan hända att dessa produkter inte är lämpliga för alla investerare. Se till att du fullt ut förstår riskerna och söker oberoende råd om det behövs.

  FÖLJ ALB

  BORUSSIA DORTMUND REGIONAL PARTNER IN ITALY

   
  ALB LIMITED
  48, SIR AUGUSTUS BARTOLO STREET
  CASA ROMA, TA’ XBIEX XBX 1099, MALTA